Iværksættere kan drage fordel af selskabsformen ApS

Som iværksætter er der mange spørgsmål, man skal forholde sig til, hvad enten det handler om markedsføring, produktudvikling eller driftsbudget.

Men det er ikke sværere end man gør det til. Hvis du samarbejder med andre iværksættere om en rigtig god forretningsidé, er det en god ide at sikre at samarbejdet struktureres rigtigt i den rette selskabsform. Her er selskabsformen anpartsselskab, også kaldet ApS, en rigtig god mulighed. Du kan få mere information om ApS her.

Hvad er et anpartsselskab? Hvilke fordele og ulemper er der?

ApS er en forkortelse for anpartsselskab og hører til kategorien kapitalselskab. Som ejer af et ApS hæfter ejeren/ejerne ikke personligt.

Der kan være en eller flere ejere af et ApS, og selskabsformen kan stiftes af både privatpersoner eller andre virksomheder. Derfor er denne selskabsform en stor fordel for nogle selvstændige, fordi du ikke hæfter i samme udstrækning når du driver et ApS, som hvis det er en personligt ejet virksomhed.

I tilfælde af at virksomheden går konkurs, vil du og dine samarbejdspartnere kun skulle hæfte for den kapital, som I har indskudt. 

Det betyder, at kreditorer ikke kan gøre udlæg i dine private værdier, såsom bolig og bil. Det betyder også, at eventuelle penge, som du har trukket ud af selskabet og ført over i f.eks. et holdingselskab heller ikke kan røres af kreditorer. 

Omvendt kan du ikke bare trække løn ud til dig selv af et ApS, som hvis du havde en personligt ejet virksomhed. Det betragtes som et ulovligt aktionærlån, som skal betales tilbage med renter og bøde.

Når du skal udbetale løn til dig selv, skal det foregå, som var du selv ansat. Der skal altså trækkes indkomstskat, inden du får lønnen udbetalt. 

Stiftelse af et ApS

Du kan stifte ApS alene eller sammen med andre iværksættere, som du samarbejder med. Der skal et indskud på minimum 40.000 kr. til, før selskabet kan oprettes.

Det behøver ikke være kontanter, da fast ejendom, biler eller maskiner kan bruges, det kræver dog at værdierne repræsenterer en værdi på 40.000 kr. Kapitalen på 40.000 kr skal ikke stå på en bankkonto hele tiden, den må gerne investeres i maskiner, inventar, råvarer og lignende. 

Det er også en god idé ved stiftelsen at etablere en professionel bestyrelse. Det er ikke et lovkrav, men absolut anbefalelsesværdigt, da en bestyrelse kan være med til at sikre en professionel og kvalitativ virksomhedsdrift.

Det anbefales at få juridisk hjælp til at stifte et ApS-selskab, da det kan være ret indviklet.