Dogging – en guide til nybegynderen

Hvis ikke dogging lige er et term, som du mener at du er bekendt med, så er det fordi at dette relativt nye term ikke er noget der egentligt eksisterede før 2003. Dogging dækker over dét at mødes med helt og aldeles fremmed mennesker i offentlige rum for at have sex. Du kan læse mere om det her.

Dogging kommer egentligt fra England hvor det blev brugt som et skalkeskjul for at gå med hunden. Hundeluftere med hank til denne type fetich fandt nemlig hurtigt ud af, at det at gå med hunden er en god undskyldning for egentligt at lave noget helt andet – etisk eller ej, derfra kom navnet.

Dogging fun\’s historie – kort fortalt

Dogging er en af de mange feticher der kun har set verdens lys på grund af internettet. Internettet er nemlig et fantastisk sted for folk med meget specifikke feticher, her kan de lede efter mennesker som de ellers intet havde noget til fælles med – og det var også sådan det gik med dogging.

I forbindelse med en undersøgelse i England, fandt man også ud af at dogging faktisk var den anden mest kendte form for kriminalitet. Hele 43% af alle britere erkendte nemlig, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv havde haft samleje med en komplet fremmed i offentlige rammer. 

Hvor bør man så lede efter?

Efter 2003 blev dogging en fetich man kunne finde på internettet, og det gjorde også at populariteten steg voldsomt de kommende år efter. I dagens Danmark findes der faktisk et hav af forskellige forummer hvor interesserede kan læse om alt fra mødesteder og reglementer til at de kan chatte med andre doggere. 

Hvordan ser loven ud på det område?

Der findes ikke nogle regler der direkte går imod dét at mødes udenfor, for at have uforpligtende samleje. Der findes til gengæld et par love om det med at holde tonen ren i offentlige rum og blufærdighed (og krænkelsen af selsamme)

De to love lyder sådan her og er essentielle at kende, for at kunne begå sig sikkert i dogging miljøet:

  • Straffelovens § 232: Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

    Normalpolitivedtægtens § 5: Det er forbudt på eller ud til en vej eller andre steder, hvortil der er almindelige adgang, at vise uanstændig opførsel, f.eks. ved uanstændige ord eller handlinger, ved uanstændig blottelse af legemet eller ved at opfordre til utugt.